Reklamačný formulár

Výmenný / reklamačný formulár
Slúži na výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru

V prípade, že ste s tovarom z akýchkoľvek dôvodov neboli spokojní, môžete ho do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť.
Pre urýchlenie vašej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím vyplňte tento formulár a priložte ho spolu s faktúrou k tovaru.

VRÁTENIE PRODUKTOV (prosím zakrúžkujte požadované možnosti):
Dôvod vrátenia :

• Reklamácia (chybný tovar - prosím vyplňte aj dôvod vrátenia v nasledujúcej tabuľke)

• Vrátenie do 14 dní bez udania dôvodu

Názov tovaru Kód tovaru Špecifikácia/farba Počet Dôvod vrátenia

Reklamovaný tovar požadujem vymeniť za:

Alebo pri oprávnenej reklamácii požadujem
• Vrátiť sumu za tovar na číslo účtu _______________________ / ________

Meno zákazníka: ___________________________________
Číslo objednávky: ___________________________________ ________________________
Podpis zákazníka